Conferences

Search results

  TitleConferenceSpeaker(s)
  Bamboo: Making Preemptible Instances Resilient for Affordable Training of Large DNNsNSDI '23John Thorpe, Pengzhan Zhao, Jonathan Eyolfson, Yifan Qiao, Zhihao Jia, Minjia Zhang, Ravi Netravali, Guoqing Harry Xu
  NetRPC: Enabling In-Network Computation in Remote Procedure CallsNSDI '23Bohan Zhao, Wenfei Wu, Wei Xu
  Zeus: Understanding and Optimizing GPU Energy Consumption of DNN TrainingNSDI '23Jie You, Jae-Won Chung, Mosharaf Chowdhury
  Rearchitecting the TCP Stack for I/O-Offloaded Content DeliveryNSDI '23Taehyun Kim, Deondre Martin Ng, Junzhi Gong, Youngjin Kwon, Minlan Yu, KyoungSoo Park
  Scalable Distributed Massive MIMO Baseband ProcessingNSDI '23Junzhi Gong, Anuj Kalia, Minlan Yu
  DChannel: Accelerating Mobile Applications With Parallel High-bandwidth and Low-latency ChannelsNSDI '23William Sentosa, Balakrishnan Chandrasekaran, P. Brighten Godfrey, Haitham Hassanieh, Bruce Maggs
  xBGP: Faster Innovation in Routing ProtocolsNSDI '23Thomas Wirtgen, Tom Rousseaux, Quentin De Coninck, Nicolas Rybowski, Randy Bush, Laurent Vanbever, Axel Legay, Olivier Bonaventure
  SRNIC: A Scalable Architecture for RDMA NICsNSDI '23Zilong Wang, Layong Luo, Qingsong Ning, Chaoliang Zeng, Wenxue Li, Xinchen Wan, Peng Xie, Tao Feng, Ke Cheng, Xiongfei Geng, Tianhao Wang, Weicheng Ling, Kejia Huo, Pingbo An, Kui Ji, Shideng Zhang, Bin Xu, Ruiqing Feng, Tao Ding, Kai Chen, Chuanxiong Guo
  LeakyScatter: A Frequency-Agile Directional Backscatter Network Above 100 GHzNSDI '23Atsutse Kludze, Yasaman Ghasempour
  Unlocking unallocated cloud capacity for long, uninterruptible workloadsNSDI '23Anup Agarwal, Shadi Noghabi, Íñigo Goiri, Srinivasan Seshan, Anirudh Badam
  The Benefit of Hindsight: Tracing Edge-Cases in Distributed SystemsNSDI '23Lei Zhang, Zhiqiang Xie, Vaastav Anand, Ymir Vigfusson, Jonathan Mace
  Poseidon: Efficient, Robust, and Practical Datacenter CC via Deployable INTNSDI '23Weitao Wang, Masoud Moshref, Yuliang Li, Gautam Kumar, T. S. Eugene Ng, Neal Cardwell, Nandita Dukkipati
  Hostping: Diagnosing Intra-host Network Bottlenecks in RDMA ServersNSDI '23Kefei Liu, Zhuo Jiang, Jiao Zhang, Haoran Wei, Xiaolong Zhong, Lizhuang Tan, Tian Pan, Tao Huang
  Hydra: Serialization-Free Network Ordering for Strongly Consistent Distributed ApplicationsNSDI '23Inho Choi, Ellis Michael, Yunfan Li, Dan R. K. Ports, Jialin Li
  Enabling Users to Control their InternetNSDI '23Ammar Tahir, Radhika Mittal
  Transparent GPU Sharing in Container Clouds for Deep Learning WorkloadsNSDI '23Bingyang Wu, Zili Zhang, Zhihao Bai, Xuanzhe Liu, Xin Jin
  Bolt: Sub-RTT Congestion Control for Ultra-Low LatencyNSDI '23Serhat Arslan, Yuliang Li, Gautam Kumar, Nandita Dukkipati
  Remote Procedure Call as a Managed System ServiceNSDI '23Jingrong Chen, Yongji Wu, Shihan Lin, Yechen Xu, Xinhao Kong, Thomas Anderson, Matthew Lentz, Xiaowei Yang, Danyang Zhuo
  ARK: GPU-driven Code Execution for Distributed Deep LearningNSDI '23Changho Hwang, KyoungSoo Park, Ran Shu, Xinyuan Qu, Peng Cheng, Yongqiang Xiong
  RF-Bouncer: A Programmable Dual-band Metasurface for Sub-6 Wireless NetworksNSDI '23Xinyi Li, Chao Feng, Xiaojing Wang, Yangfan Zhang, Yaxiong Xie, Xiaojiang Chen
  Understanding the impact of host networking elements on traffic burstsNSDI '23Erfan Sharafzadeh, Sepehr Abdous, Soudeh Ghorbani
  Waverunner: An Elegant Approach to Hardware Acceleration of State Machine ReplicationNSDI '23Mohammadreza Alimadadi, Hieu Mai, Shenghsun Cho, Michael Ferdman, Peter Milder, Shuai Mu
  OneWAN is better than two: Unifying a split WAN architectureNSDI '23Umesh Krishnaswamy, Rachee Singh, Paul Mattes, Paul-Andre C Bissonnette, Nikolaj Bjørner, Zahira Nasrin, Sonal Kothari, Prabhakar Reddy, John Abeln, Srikanth Kandula, Himanshu Raj, Luis Irun-Briz, Jamie Gaudette, Erica Lan
  RHINE: Robust and High-performance Internet Naming with E2E AuthenticityNSDI '23Huayi Duan, Rubén Fischer, Jie Lou, Si Liu, David Basin, Adrian Perrig
  DiSh: Dynamic Shell-Script DistributionNSDI '23Tammam Mustafa, Konstantinos Kallas, Pratyush Das, Nikos Vasilakis

Pages